Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizują projekt „Rozwój serowarstwa farmerskiego i zagrodowego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020’’, Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 -2023.
Operacja polega na wydaniu publikacji przedstawiającej dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania w serowarniach zlokalizowanych na terenie trzech województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz zorganizowaniu konferencji, podczas której zostaną omówione tematy związane z przetwórstwem mleka, turystyką serowarską, szlakiem serowym, zostaną przedstawione dobre praktyki w przetwórstwie farmerskim i zagrodowym i opracowana publikacja.


     Grupą docelową konferencji będą rolnicy, osoby związane zawodowo z produkcją serowarską i innych produktów mlecznych oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem takiej działalności, mieszkańcy obszarów wiejskich, osoby zainteresowane tematyką, doradcy.

Cel operacji:
- przeszkolenie uczestników konferencji w obszarze przetwórstwa farmerskiego i zagrodowego i wspólnej promocji produktów,
- wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Całkowita wartość dofinansowania: 55 965,00 zł

Wykłady, jakie się odbędą w ramach konferencji:

  1. "Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu żywności na poziomie gospodarstwa rolnego - skrócone łańcuchy dostaw"
  2. "Przetwórstwo mleka jako alternatywny sposób na dochód w gospodarstwie" - Prof. dr hab. Beata Kuczyńska, Instytut Nauk o Zwierzętach, SGGW
  3. Budowanie marki produktów wysokiej jakości.
  4. Turystyka serowa jako dodatkowy sposób promocji regionu, gospodarstwa i wyrobów.
  5. Szlak serowy jako sposób na łączenie sił w gospodarstwach.
  6. Lokalne atrakcje jako pomysł na dodatkową promocję gospodarstwa na szlaku serowym.
  7. "Innowacyjne rozwiązania w przetwórstwie farmerskim i zagrodowym w gospodarstwie rolnym" - prezentacja dobrych praktyk - Monika Liberacka, Paweł Bietkowski, Juchowo Farm, Stowarzyszenie Demeter Polska

Konferencja odbędzie się w dniu 21.10.2023 r. na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w obiekcie hotelowym AGRO przy ul. Zwycięskiej 4. 

Formularz zgłoszeniowy na konferencję:

https://forms.gle/i8bYTYYshDmzoTvv9

Zapraszamy i do zobaczenia we Wrocławiu!

naglowek ksow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020