naglowek

Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i zagrodowych oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizują projekt „Rozwój serowarstwa farmerskiego i zagrodowego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020’’, Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 -2023.

Grupą docelową konferencji będą rolnicy, osoby związane zawodowo z produkcją serowarską i innych produktów mlecznych oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem takiej działalności, mieszkańcy obszarów wiejskich, osoby zainteresowane tematyką, doradcy.

plakat konferencja

Cel konferencji:
- przeszkolenie uczestników konferencji w obszarze przetwórstwa farmerskiego i zagrodowego i wspólnej promocji produktów,
- wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Ciekawe tematy:

- Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu żywności na poziomie gospodarstwa rolnego - skrócone łańcuchy dostaw
- Przetwórstwo mleka jako alternatywny sposób na dochód w gospodarstwie
- Budowanie marki produktów wysokiej jakości
- Turystyka serowa jako dodatkowy sposób promocji regionu, gospodarstwa i wyrobów
- Szlak serowy jako sposób na łączenie sił w gospodarstwach
- Lokalne atrakcje jako pomysł na dodatkową promocję gospodarstwa na szlaku serowym
- Innowacyjne rozwiązania w przetwórstwie farmerskim i zagrodowym w gospodarstwie rolnym - prezentacja dobrych praktyk

Cenieni wykładowcy:

- prof. dr hab. Beata Kuczyńska
- dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans, prof. SGGW, inż. Monika Lasoń
- Gieno Mientkiewicz
- Monika Liberacka - Juchowo Farm
- Paweł Bietkowski - Stowarzyszenie Demeter Polska
- Realizatorzy i uczestnicy projektu

Konferencja odbędzie się w dniu 21.10.2023 w godz. 9:00 - 19:00 r. na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w obiekcie hotelowym AGRO przy ul. Zwycięskiej 4. 

Formularz zgłoszeniowy na konferencję:

https://forms.gle/i8bYTYYshDmzoTvv9

Zapraszamy i do zobaczenia we Wrocławiu!

naglowek ksow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020