• slider02.jpg
  • slider03.jpg
  • slider04.jpg

Serowarstwo to nasza pasja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”Nazwa operacji: „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne dla polskich producentów sera i wina”

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Okres realizacji operacji: 01.05.2018 - 30.09.2018

Wartość operacji: 167 411,78 zł

Cel operacji: Głównym celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi producentami sera i producentami wina a producentami z Moraw w przypadku winiarzy i Tyrolu w przypadku serowarów. W wyjazdach studyjnych wezmą również udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyjazdy studyjne to bezcenna skarbnica wiedzy zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących producentów - umożliwiają uczestnikom m.in. poznanie tradycji, wskazanie nowych ścieżek rozwoju, możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie współpracy z przedstawicielami uczelni, stowarzyszeń oraz zagranicznymi partnerami.

Grupa docelowa:

  • producenci wina z min. 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i małopolskiego; 25 osób,
  • producenci sera z min. 6 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego; 35 osób,
  • przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 6 osób (3 osoby zajmujące się branżą winiarską i 3 osoby zajmujące się branżą serowarską.

Producenci wina i producenci sera to członkowie stowarzyszeń, które zrzeszają w swych szeregach osoby deklarujące realizowanie celów organizacji. Pozostałe osoby to pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, które zajmują się rozwojem branży winiarskiej oraz osoby zajmujące się rozwojem branży serowarskiej.  

Rekrutację uczestników wyjazdów studyjnych przeprowadzą partnerzy projektu, którzy są partnerami KSOW.

Rekrutacja na wyjazd studyjny na Morawy dla branży winiarskiej, który odbędzie się 21-23.06.2018  będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie wśród producentów wina.

https://www.facebook.com/WinniceDolnoslaskie/

Rekrutacja na wyjazd studyjny do Tyrolu dla branży serowarskiej,  który odbędzie się 02-06.07.2018 będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych wśród producentów sera.

http://www.serowarzy.pl/

Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, rozmowy telefonicznej.

Terminy wyjazdów studyjnych: 21-23.06.2018 producenci wina, 02-06.07.2018 producenci sera